Kompletny kurs AI dla Devów

Kompletny kurs AI dla Devów
7 Modułów
Ty wybierasz czego się uczysz

Wybierz swoją drogę do bycia mistrzem AI

Niezależne moduły

Kurs mistrz.ai dzieli się na 7 niezależnych modułów.
Wybierz te, które będą gamechangerem Twojej kariery zawodowej.

Holistyczna perspektywa

Prawdziwy kurs sztucznej inteligencji. Od podstaw promptowania do tworzenia gier. Od integracji po Machine Learning. Od ChatGPT do własnego oprogramowania. Z nami krok po kroku stajesz się Mistrzem AI.

Kompletne
know-how

Zamiast drętwego przynudzania, gwarantujemy konkretne, praktyczne, świeże szkolenie z AI. Eksperckość to także sztuka przekazywania wiedzy.

100% online

Każdy moduł jest realizowany w 100% online – uczysz się z dowolnego miejsca, w najdogodniejszych warunkach.

Zastanawiasz się,
czy to dla Ciebie?

Rewolucja Ai

Rewolucja Ai

Efekty kursu

01

Rozwój

Wykorzystaj AI, zamiast biernie przyglądać się, jak robią to inni programiści. Kurs mistrz.ai to jedyne takie szkolenie ze sztucznej inteligencji dla programistów i firm. Znajdziesz w nim KOMPLETNE know-how i praktyczny przewodnik, który pozwala zaadaptować się do nowej rzeczywistości w branży IT.

02

Automatyzacja

Naucz się implementować rozwiązania AI do praktycznie każdego procesu, który jest częścią Twojej codziennej pracy. Przekonaj się, jak wiele czasu i energii zyskujesz dzięki innowacyjnym integracjom.

03

Innowacja

Twoje mistrzowskie umiejętności w dziedzinie AI są gamechangerem. Opanowanie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję stanowi najlepszą drogę do rozwoju zawodowego i skalowania dowolnego biznesu IT.

Poznaj ekspertów mistrz.ai

 • Jakub Król

 • Przemek Jóźwiakowski

 • Piotr Penar

 • Marcin Grygierek

Poznaj opinie o kursie mistrz.ai

10.000+ osób
łącznie na naszych kursach
Piotr
Mateusz Wysocki
Anna
Marcin Radziński
Kamil F
Karol M.
Adam Burawski
Damian Jaroszek
Łukasz T.
Krzysztof Szewczyk

Moduły kursu mistrz.ai

 • Moduł 01

  Mag słowa GPT

  Prowadzący: Przemek Jóźwiakowski

  Wymagane umiejętności: brak (od zera)

  • Lekcja

   Modele typu “transformer” to nie tylko “odpisywacze na maile”

   Tematy

   • Prompt engineering, który nie zna granic.
   • Znaczenie słów w nakazach, zakazach i nakierowaniach.
   • Role (np. decydent, aktor, walidator).
  • Lekcja

   Nie myśl o tym, jak o chacie, myśl o tym, jak o runtime

   Tematy

   • Iteracyjne podejście do promptów.
   • Ograniczenie zmienności outputu.
  • Lekcja

   Funkcja NLP (ctx + input + body) => result

   Tematy

   • Koncepcja “zmiennej” w promptach.
   • Co “pakować” do roli, a co do usera.
   • Metawarstwy prompta (warstwy: roli, inspiracji, wektora kierunkowego, ograniczeń działania, rezultatu).
  • Lekcja

   W czym transformery są lepsze od standardowego kodu?

   Tematy

   • Commonsense reasoning (wykrywanie intentu, tagowanie, decyzja na podstawie ctx).
   • Information extraction (e-mail => json).
   • Personalizacja (json => e-mail).
 • Moduł 02

  Automatyzacja i optymalizacja

  Prowadzący: Przemek Jóźwiakowski

  Wymagane umiejętności: podstawy JavaScript lub Python

  • Lekcja

   Process first mindset + Automation first mindset

   Tematy

   • Jak wypracować sobie odpowiedni mindset?
   • Od czego zacząć automatyzację swojej pracy?
   • Co za dużo, to niezdrowo, czyli czego nie automatyzować.
  • Lekcja

   Do czego dobry jest człowiek, a do czego AI?

   Tematy

   • Czynności powtarzalne.
   • Kreacja i jej ocena.
   • Walidacja wzorców.
  • Lekcja

   No-code / low-code tools: Make

   Tematy

   • Pierwsze scenariusze.
   • Jak zarządzać większą liczbą scenariuszy?
   • Webhook, czyli najważniejszy blok, który musisz wymasterować.
   • OpenAI w Make i łączenie go z innymi klockami.
   • Mikroapki – serverside z ChatemGPT
  • Lekcja

   Funkcje w JS i Python na AWS Lambda z użyciem OpenAI

   Tematy

   • Uruchomienie i konfiguracja Lambdy.
   • Łączenie z Make poprzez http.
 • Moduł 03

  Asystent AI nauki programowania

  Prowadzący: Jakub Król

  Wymagane umiejętności: brak (wybrane przykłady w JavaScript, ale umiejętności są uniwersalne dla każdego języka)

  • Lekcja

   Efektywne wykorzystanie asystenta AI w codziennej pracy jako junior developer

   Tematy

   • AI jako codzienny pomocnik.
   • Wykorzystanie AI do pisania możliwie najbardziej jakościowego kodu.
   • Upewnianie się, że kod generowany przez AI jest zgodny z najnowszymi standardami danego języka (np. JS).
   • Sprawianie, że kod generowany przez AI jest dostosowany do zasad danego frameworku.
  • Lekcja

   Porównanie: wybór ChatGPT, Bing Chat, ChatGPT Plus z GPT-4 itd.

   Tematy

   • Porównanie narzędzi AI IDE, np. Tabnine.
   • Porównanie asystentów kodu, np. Copilot.
   • Porównanie przydatności chatów w generowaniu kodu.
  • Lekcja

   Wykorzystanie AI w Code Review

   Tematy

   • Stworzenie własnego asystenta, robiącego CR w Twoim kodzie.
   • Wgrywanie zasad i reguł zgodnych z Twoim stylem pisania.
  • Lekcja

   Interpretacja i optymalizacja kodu za pomocą AI

   Tematy

   • Sposób na zrozumienie kodu z pomocą AI.
   • Sposób na optymalizację własnego kodu i jego formatowania za pomocą AI.
  • Lekcja

   Identyfikacja i unikanie pułapek w kodzie generowanym przez AI

   Tematy

   • Najczęściej popełniane błędy w nauce z użyciem AI.
   • W jaki sposób rozpoznać “halucynacje AI”?
   • W jaki sposób upewnić się, że kod generowany przez AI jest bezpieczny?
  • Lekcja

   Zrozumienie zagadnień prywatności i bezpieczeństwa w kontekście korzystania z asystentów AI

   Tematy

   • Poufność, prywatność i retencja danych w każdym z rozwiązań.
   • Jak bezpiecznie wklejać kod w zewnętrzne usługi.
   • Jak wyłączyć uczenie się AI na przesyłanych przez Ciebie danych.
 • Moduł 04

  Narzędzia AI – gry, grafika, modele

  Prowadzący: Piotr Penar

  Wymagane umiejętności: dla pełnego zrozumienia modułu przydaje się doświadczenie w Unreal Engine i/lub Unity oraz znajomość OOP

  • Lekcja

   Jak AI ma się do produkcji gier?

   Tematy

   • Teoria: co rozumiemy poprzez produkcję gry.
   • Generowanie dialogów.
   • Generowanie grafiki 2D.
   • Generowanie interfejsów.
   • Generowanie elementów Game Designu.
  • Lekcja

   Jak wykorzystywać AI do generowania contentu do gier?

   Tematy

   • Jak korzystać z generatorów grafiki 2D: Midjourney, DALL-E, Leonardo, Stable Diffusion?
   • Zasady promptingu generatorów grafiki 2D.
   • Prompting modeli językowych: jak generować ciekawe scenariusze i dialogi?
   • AI a Game Design: jak projektować gry za pomocą sztucznej inteligencji?
   • Sound Design i Voice Actng tworzone przez sztuczną inteligencję.
   • Generowanie modeli 3D i tekstury.
  • Lekcja

   Rola AI w przyspieszaniu procesu tworzenia gier – integracja AI z silnikami.

   Tematy

   • Unreal Engine: AI w Blueprintach.
   • Unreal Engine: tworzenie narzędzi za pomocą AI.
   • Unity: integracja AI do silnika.
   • Praktyczne zastosowania integracji przy tworzeniu gier.
   • Tworzenie scen za pomocą AI.
   • Twój personalny, projektowy asystent AI.
  • Lekcja

   Rapid Prototyping z AI – w jaki sposób szybko walidować pomysły na gry?

   Tematy

   • Czym jest rapid prototyping?
   • Jaką pełni rolę w tworzeniu gry?
   • W jaki sposób wykorzystać wcześniej poznane narzędzia do szybkiego prototypowania?
   • Jak rozwinąć prototyp wygenerowany przez AI do pełnoprawnej gry?
  • Lekcja

   Jak małym zespołem tworzyć gry szybciej dzięki AI?

   Tematy

   • Integracja AI w kontekście zarządzania projektem.
   • Integracja AI do zarządzania GDD.
   • AI w cyklu produkcyjnym gier.
 • Moduł 05

  Integracja API OpenAI, Langchain, Huggingface, GPTs i wektorowe bazy danych

  Prowadzący: Jakub Król

  Wymagane umiejętności: JavaScript/TypeScript

  • Lekcja

   Integracja API OpenAI z oprogramowaniem

   Tematy

   • Rejestracja i uzyskanie danych do API oraz ubieganie się o dostęp do najnowszych funkcji.
   • Wdrożenie uzupełniania tekstu OpenAI.
   • Wdrożenie uzupełniania chatu OpenAI.
   • Praca z rolami, w tym „system”.
   • Własne warstwy abstrakcji na OpenAI.
  • Lekcja

   Praca z modelami językowymi GPT-3.5 Turbo i GPT-4

   Tematy

   • Rozpoznanie modeli językowych w OpenAI, w tym ich kosztów i możliwości.
   • Badanie najlepszych modeli dostosowanych do konkretnego zastosowania.
   • Finetuning w GPT.
  • Lekcja

   Omówienie innych rodzajów LLM

   Tematy

   • LLaMA – niedawno zopensourcowany LLM od Facebooka.
   • PaLM 2 oraz Google Generative AI Studio – LLM od Google.
   • gpt4all – specjalna, opensource’owa kopia OpenAI.
   • privategpt – możliwość douczenia AI na własnej bazie wiedzy.
   • Huggingface – hostowanie open source’owych modeli AI
  • Lekcja

   Tworzenie i zarządzanie promptami w AI

   Tematy

   • Sposób na poukładanie promptów we własnym programie.
   • Bezpieczne wklejanie informacji od użytkownika w prompty.
  • Lekcja

   Nowość: implementacja własnych callbacków w OpenAI

   Tematy

   • Łączenie OpenAI z własnymi źródłami danych
   • Zdalne wywoływanie funkcji przez AI, wraz z przykładami
  • Lekcja

   Nowość: tworzenie i publikowanie Custom Actions w GPTs

   Tematy

   • Tworzenie własnych wersji ChatuGPT z GPTs
   • Tworzenie własnych Custom Actions w GPTs
   • Automatyzacja tworzenia endpointów dla akcji GPTs w NestJS
   • Testowanie bez zewnętrznego serwera + zarządzanie konsekwencjami akcji
  • Lekcja

   Wykorzystywanie API Whisper do rozpoznawania mowy

   Tematy

   • Rozpoznawanie mowy
  • Lekcja

   Zrozumienie kwestii bezpieczeństwa i ochrony prywatności w kontekście AI

   Tematy

   • Bezpieczne korzystanie z AI w kontekście FE-BE
   • Ograniczanie niepożądanego wyjścia z kontekstu
   • Blokowanie wydania zbyt dużej ilości tokenów przez użytkowników
   • Kwestie poufności i prywatności przesyłanych danych
   • Darmowy model OpenAI Moderation
  • Lekcja

   Langchain i wektorowe bazy danych

   Tematy

   • Użycie Langchain
   • Wczytywanie dokumentów w Langchain
   • Embeddings i wektorowe bazy danych
   • Kontekstowe, inteligentne wyszukiwanie w wektorowych bazach danych
   • Łączenie wektorowych baz danych z LLMami za pomocą chainów Langchain
 • Moduł 06

  Lepszy inżynier oprogramowania dzięki AI

  Prowadzący: Przemek Jóźwiakowski

  Wymagane umiejętności: programowanie

  • Lekcja

   Jak pisać DOBRY kod w parze z chatem

   Tematy

   • Focus na wyniku.
   • Precyzyjne instrukcje.
   • Znajomość otoczenia pisania kodu.
  • Lekcja

   Projektowanie testów na podstawie istniejącego kodu i tasków

   Tematy

   • Generowanie test case’ów.
   • Generowanie tasków.
  • Lekcja

   Wspomagany AI refactor / code review

   Tematy

   • Wykrywanie code smells.
   • Wykrywanie znaczenia kodu.
   • Sugestie poprawek i planu działania.
 • Moduł 07

  Matematyka, statystyka, ML, sieci neuronowe

  Prowadzący: Marcin Grygierek

  Wymagane umiejętności: podstawy matematyki, JavaScript/TypeScript

  • Lekcja

   Co dla kogo – czy potrzebuję znać wszystko?

   Tematy

   • Co to jest machine learning i czym różni się od sieci neuronowych?
   • Jaka jest w tym wszystkim rola matematyki?
  • Lekcja

   Analiza danych

   Tematy

   • Wprowadzenie do prawdopodobieństwa.
   • Wariancja, kowariancja, odchylenie standardowe.
   • Regresja a klasyfikacja danych – czym to się różni i kiedy wykorzystywać?
   • Czym jest regresja liniowa, logistyczna, wieloraka?
   • Czym jest drzewo decyzyjne (oraz inne sposoby klasyfikacji danych).
   • Separowalność liniowa danych.
  • Lekcja

   Machine learning i sieci neuronowe

   Tematy

   • Uczenie nadzorowane i nienadzorowane.
   • Wprowadzenie i wykorzystanie narzędzia Tensorflow.
   • Optymalizacja i weryfikacja działania modeli.
   • Czym jest magia sprawiająca że sieć się uczy? Skąd wiemy że sieć jest poprawnie nauczona?
   • Propagacja wsteczna po ludzku.
   • Przygotowanie danych trenujących sieć neuronową.
   • Rodzaje sieci neuronowych – sieci jednokierunkowe i rekurencyjne.
   • Sieci jedno- i wielowarstwowe.
   • “Overfitting” i “underfitting”, czyli ostrożnie z danymi.

Wybierz moduły

Wybierz jeden lub więcej modułów, które chcesz kupić

 • Moduł 01

  Mag słowa GPT

 • Moduł 02

  Automatyzacja i optymalizacja

 • Moduł 03

  Asystent AI nauki programowania

 • Moduł 04

  Narzędzia AI – gry, grafika, modele

 • Moduł 05

  Integracja API OpenAI, Langchain, Huggingface, GPTs i wektorowe bazy danych

 • Moduł 06

  Lepszy inżynier oprogramowania dzięki AI

 • Moduł 07

  Matematyka, statystyka, ML, sieci neuronowe

Podsumowanie

Najpierw wybierz moduły, których chcesz się nauczyć.

Kontrolowany eksperyment z GitHub Copilot, wykazał, że programiści, którzy odpowiednio korzystali z tego narzędzia, wykonali swoje zadanie o 55,8% szybciej niż ci, którzy tego nie zrobili. Programiści, którzy najbardziej skorzystali na tym narzędziu, to osoby z mniejszym doświadczeniem w programowaniu, starsi programiści oraz ci, którzy programują więcej godzin dziennie​.

Badanie MIT wykazało, że korzystanie z ChatGPT poprawiło produktywność o 40% i jakość pracy o 20%.

Według raportu VOX EU CEPR zapotrzebowanie na umiejętności związane ze sztuczną inteligencją rośnie we wszystkich sektorach przemysłu i grupach zawodowych, a stanowiska wymagające takich umiejętności wiążą się z wyższą stawką wynagrodzenia o średnio 11% w porównaniu z podobnymi stanowiskami, które nie wymagają wiedzy o sztucznej inteligencji​.

Najczęściej zadawane pytania

Skontaktuj się z nami

  Dołącz do rewolucji i weź udział
  w kursie mistrz.ai

  Jedyny, oficjalny kurs polecany przez